Nieuws

03 APR

Vandaag


   3 april 2010
   ZACHTMOEDIGHEID

Veroordeel je broeder niet, noem zijn lafheid niet verdorvenheid, beschuldig en verwerp hem niet al te gauw, jij die je mond vol hebt van zachtmoedigheid. Betoon je nederig, voor zover mogelijk; stel je broeder boven jezelf, zonder jouw oordeel. Want hem veroordelen en verachten betekent hem verwijderen van Christus en van zijn enige hoop; het betekent samen met het onkruid ook de verborgen tarwe uittrekken, een tarwe die misschien kostbaarder is dan jij.
Integendeel, corrigeer hem samen met jezelf, met zachtheid en liefde, niet als een vijand, niet als een strenge arts die alleen maar kan uitbranden en wegsnijden, en herken ook de zwakte in jezelf. Want wat gebeurt er als je zelf een vuil oog hebt of een andere oogkwaal en niet meer helder uit je ogen kunt kijken? Of als je alles ziet draaien of als je dronken bent? Verwijt je dan aan anderen die toestand van jou? Je moet goed nadenken en zelf veel lijden voordat je iemand ervan beschuldigt verdorven te zijn!

Gregorius van Nazianze
Toespraak over matiging in twistgesprekken
La teologia dei Padri/4, Rome 1975, blz. 126


03-04-2010