Nieuws

02 APR

Vandaag


   2 april 2010
   OPDAT WIJ HET LICHT ZOUDEN HEBBEN

Wij zouden niet meer kunnen leven,
als we niet konden opzien naar u,
die als door een wonder
iedere bitterheid in zoetheid verandert.
Naar u, luid roepend op het kruis,
in de grootste ontreddering,
totaal onmachtig,
levend dood.
Naar u op het kruis,
waar u, koud geworden,
al uw vuur op aarde wierp,
en, oneindig levenloos geworden,
ons uw oneindige leven toewierp,
dat wij nu leven in een roes.
Het is ons genoeg
tenminste een beetje op u te lijken,
onze pijn te verenigen het de uwe
en haar aan te bieden aan de Vader.
Opdat wij het licht zouden hebben
verloor u het licht in uw ogen.
Opdat wij de eenheid zouden vinden,
voelde u de scheiding van de Vader.
Opdat wij de wijsheid zouden bezitten,
bent u ‘onwetendheid’ geworden.
Opdat wij ons met onschuld zouden bekleden,
bent u ‘zonde’ geworden.
Opdat God in ons zou zijn,
hebt u Hem als ver weg ervaren.

Chiara Lubich
Scritti spirituali/1, Rome 19913, blz. 41

02-04-2010