Nieuws

31 MRT

Vandaag


   31 maart 2010
   ELKAAR STEEDS WEER VERGEVEN

‘Elkaar de voeten wassen’, waarin bestaat dat? Wat betekent dat concreet?
Elke daad van goedheid voor de ander is een dienst van voetwassing. Daartoe roept de Heer ons op: van ons voetstuk komen, leren nederig te zijn en de moed hebben om goed te doen, en ook bereid te zijn afgewezen te worden, en desondanks te vertrouwen op deze goedheid en daarin te volharden.
Maar er is nog een diepere dimensie. Met de zuiverende kracht van zijn goedheid neemt de Heer namelijk ook onze eigen vuiligheid weg.
Elkaar de voeten wassen wil vooral zeggen: elkaar onvermoeibaar vergeving schenken en steeds weer opnieuw beginnen, ook als dat nutteloos lijkt. Het wil zeggen elkaar zuiveren door elkaar wederzijds te verdragen, en te accepteren dat ook wij door de anderen verdragen worden; elkaar zuiveren door aan de ander de heiligende kracht te schenken van het Woord van God en elkaar binnen te leiden in het sacrament van de goddelijke liefde.

Benedictus XVI
Witte Donderdag 13 april 2006


31-03-2010