Nieuws

29 MRT

Vandaag


   29 maart 2010
   DE HOOGSTE LEERSTOEL

Christus is degene die de hele werkelijkheid van het menselijk sterven heeft aanvaard. En juist daardoor is Hij degene die een fundamentele omwenteling heeft teweeggebracht in de wijze waarop we het leven begrijpen. Hij heeft ons laten zien dat het leven een doorgang is, niet alleen tot aan de drempel van de dood, maar ook tot een nieuw leven daarna.
Op deze manier is het Kruis voor ons geworden tot de hoogste leerstoel van de waarheid van God en van de mens. Wij allen moeten leerlingen zijn van deze leerstoel, of we nu als student ingeschreven staan of niet. Dan zullen we begrijpen dat het Kruis ook de wieg is van de nieuwe mens.

Johannes Paulus II
Algemene audiëntie, 4 april 1979

29-03-2010