Nieuws

28 MRT

Vandaag


   28 maart 2010
   DIALOOG VAN HET HEIL

Van de heilige pastoor van Ars kunnen wij priesters niet alleen een onuitputtelijk vertrouwen leren in het boetesacrament, dat ons aanspoort dit sacrament weer in het middelpunt van onze pastorale zorg te plaatsen, maar ook de methode van de ‘dialoog van het heil’, die zich daar moet voltrekken.
De pastoor van Ars gedroeg zich tegenover de verschillende penitenten telkens weer op een andere manier. Wie naar zijn biechtstoel kwam omdat hij werd aangetrokken door een innerlijk en nederig verlangen naar Gods vergeving, vond bij hem de bemoediging om zich onder te dompelen in de ‘stroom van de goddelijke barmhartigheid’, die in zijn kracht alles meesleept. (…)
Hij deed in het hart van de lauwen berouw opkomen door hen te dwingen om als het ware met eigen ogen het ‘geïncarneerde’ lijden van God te zien in het gelaat van de priester die de biecht afnam.
Voor wie daarentegen al toonde dat hij vol verlangen was naar en in staat tot een dieper geestelijk leven, opende hij de diepten van de liefde en legde hij uit hoe onbeschrijfelijk mooi het is met God verenigd te zijn en in zijn tegenwoordigheid te leven.


Benedictus XVI
Brief aan de priesters bij gelegenheid van het ”Jaar van de priester”
16 juni 2009

28-03-2010