Nieuws

27 MRT

Vandaag


   27 maart 2010
   LEGE BIECHTSTOELEN

Priesters mogen zich er nooit bij neerleggen dat hun biechtstoel niet bezocht wordt. Ze kunnen zich er niet toe beperken de aversie van de gelovigen tegen dit sacrament vast te stellen. Ten tijde van de heilige pastoor van Ars was in Frankrijk de biecht niet eenvoudiger en ook niet frequenter dan in onze dagen, daar de ijzige storm van de revolutie de religieuze praxis gedurende lange tijd verstikt had. Toch probeerde hij op alle mogelijke manieren, door preek en overtuigende raadgeving, zijn parochianen de betekenis en de schoonheid van de sacramentele boete opnieuw te laten ontdekken, door deze te presenteren als innerlijk verbonden met de eucharistische aanwezigheid. Op die manier slaagde hij erin een kringloop van deugd in gang te zetten. Door de lange tijden die hij in de kerk doorbracht voor het tabernakel, bereikte hij dat de gelovigen hem begonnen na te volgen; ze kwamen erheen om Jezus te bezoeken en waren er tegelijk zeker van dat ze de pastoor zouden aantreffen, die bereid was naar hen te luisteren en hun vergeving te schenken. (…)
Men zei toen dat Ars ‘het grote ziekenhuis van de zielen’ was geworden.

Benedictus XVI
Brief aan de priesters bij gelegenheid van het Jaar van de Priester
16 juni 2009

27-03-2010