Nieuws

26 MRT

Vandaag


   26 maart 2010
   HART EN ARMEN VAN EEN MOEDER

Als we in aanraking komen met het lijden van anderen, moet degene die aan het hoofd staat zich zodanig opstellen dat niemand ervan weerhouden hoeft te worden om hem over zijn persoonlijke problemen in vertrouwen te nemen.
Wie als een kind tegenover een berg van verleidingen komt te staan, moet toevlucht kunnen nemen tot de open geest van de herder zoals in de armen van een moeder.
En wie bemerkt dat hij besmet dreigt te raken door het aanhoudende kwaad, moge in de troost van zijn goede raad de kracht vinden om zich te wassen met de tranen van het gebed.

Gregorius de Grote
Lettera sinodica 44-45


26-03-2010