Nieuws

25 MRT

Vandaag


   25 maart 2010
   EEN STEEDS HERNIEUW 'FIAT'

Iedere dag krijg ik meer begrip voor de woorden uit de heilige Schrift: “Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen” (Jes 55,9).
Ik begrijp dat ik ieder moment van mijn leven steeds weer moet kiezen tussen God en de werken van God, een keus die steeds vernieuwd moet worden, een keus die een bekering inhoudt.
Maria koos voor God. Ze deed afstand van haar eigen plannen zonder dat ze het mysterie dat zich in haar lichaam en in haar leven begon af te spelen ten volle begreep. Vanaf het moment van de Aankondiging leefde ze een voortdurend zich vernieuwend ‘fiat’: van de kribbe in Betlehem tot de ballingschap in Egypte, van de timmermans-werkplaats in Nazareth tot Calvarië.
Ze maakte steeds dezelfde keus, ‘God en niet de werken van God’. En juist op deze manier zag Maria alle beloften in vervulling gaan. Ze zag haar levenloze Zoon, die ze in haar armen had gehouden, verrijzen uit de dood. Ze zag hoe de groep leerlingen zich hernam en het evangelie van haar Zoon aan alle mensen ging verkondigen. En alle geslachten zouden haar zalig prijzen en ‘Moeder van God’ noemen, zij die aan de voet van het kruis een gewoon mens tot zoon kreeg, in de plaats van haar goddelijke Zoon.

Kard. François-Xavier Van Thuan
Getuigenis van de hoop
Tegelen 2001, blz. 53

25-03-2010