Nieuws

24 MRT

Vandaag


   24 maart 2010
   WET VAN HET LEVEN SAMEN

Ik heb begrepen dat de gekruisigde Jezus in zijn verlatenheid de ‘fundamentele zin van het leven’ is. Juist op dat moment van zijn leven heeft Hij ons de volle waarheid omtrent zijn relatie met de Vader geopenbaard en daarmee de wet van het leven en van het samen leven, die vereist dat we ‘ons leven geven’ om te kunnen ‘zijn’. (…)
Wij moeten zijn zoals Hij. Hoewel Hij God was, is Hij de voeten van zijn apostelen gaan wassen. Hoewel Hij sprak met gezag, heeft Hij geen enkele vorm van maatschappelijke of geestelijke macht aanvaard. Hij heeft geen enkel recht opgeëist behalve dat van bemiddelaar. Dat recht kwam Hem van nature toe. Het hield in als Zoon tot de dood toe gehoor te geven aan zijn Vader en zijn leven te geven voor de mensen als één van hen.

Silvano Cola
Scritti e testimonianze
Gen’s, Grottaferrata 2007, blz. 20

24-03-2010