Nieuws

23 MRT

Vandaag


   23 maart 2010
   TRANSPARANTIE

Het is heel gemakkelijk het ambt te gebruiken als een onaantastbare vesting. Want de predikant spreekt vanaf de preekstoel, zonder dialoog, wat een van de meest risicovolle situaties is tussen mensen. Hij beschouwt dat maar al te gauw als iets normaals in zijn relatie met de mensen die zijn gelijken zijn. (…)
In zijn juiste vorm kan het priesterlijk leven alleen maar geleefd worden vanuit een zuiver en simpel geloof, en dus vanuit de kracht van Christus. (…) Daarom geldt dat een priester des te transparanter wordt naarmate hij meer dienaar is. Hoe meer hoogwaardigheidstitels hij zichzelf toekent, des te matter wordt zijn uitstraling.

Hans Urs von Balthasar
Esistenza Sacerdotale, in: Sponsa Verbi
Brescia 1985, blz. 384-385


23-03-2010