Nieuws

22 MRT

Vandaag


   22 maart 2010
   WAAR DRAAIT HET OM?

Gemeenschap zijn is telkens weer een strijd.
Een enkel moment van onachtzaamheid
kan de gemeenschap verbreken.
Zelfs het kleinste is al genoeg:
een enkele gedachte zonder liefde,
een oordeel waar je koppig aan vasthoudt,
gevoelens waaraan je gehecht bent,
een verkeerde instelling,
persoonlijke ambitie of eigenbelang,
iets dat je puur voor jezelf hebt gedaan
en niet voor de Heer. (…)
Help me, Heer, om mezelf
het volgende af te vragen:
waar draait mijn leven om?
Bent u dat of ik?
Als u dat bent,
zult u ons samen tot eenheid brengen.
Maar als ik zie dat om mij heen
iedereen zich langzaamaan van elkaar verwijdert
en eigen wegen gaat,
dan is dat een teken
dat ik mezelf tot middelpunt heb gemaakt.

Kard. François-Xavier Van Thuan
Preghiere di speranza. Tredici anni in carcere
Cinisello Balsamo 1997, blz. 44-45


22-03-2010