Nieuws

20 MRT

Vandaag


   20 maart 2010
   MAATSCHAPPELIJKE DIENST BIJ UITSTEK

Bisschoppen, priesters en diakens (…) zijn hoger geplaatst vanwege hun ambt en hun leeftijd, maar vanuit het levendige bewustzijn dat ze gelijk zijn aan de anderen, die hun broers en zusters zijn en blijven; vanuit het bewustzijn dat zij, juist omdat ze hoger geplaatst zijn, niets anders zijn dan dienaars.
Hun taak is een ambt, dat wil zeggen een dienst, een maatschappelijke dienst bij uitstek, ten behoeve waarvan ze vaak hun bezittingen en eigen familie hebben achtergelaten om zich te schenken aan Christus die leeft en werkt in de grote familie die de Kerk is.


Igino Giordani
Il messaggio sociale del cristianesimo (1960)
Rome 20019, blz. 379

20-03-2010