Nieuws

19 MRT

Vandaag


   19 maart 2010
   DIENAAR UIT LIEFDE

Het geheim van de grootheid van de heilige Jozef is dat ze helemaal overeenstemt met zijn nederigheid. Hij heeft van zijn leven één dienstwerk gemaakt, één offer voor het mysterie van de Menswording en voor de verlossende zending die daarmee verbonden is. Hij heeft het hem toekomende wettelijk gezag over de Heilige Familie aangewend om zich daaraan totaal te geven, zijn hele leven, al zijn werk. Hij heeft zijn menselijke roeping tot de liefde van een gezin doen verkeren in een bovenmenselijke sublimatie van zichzelf, van zijn hart en van al zijn capaciteiten, en al zijn liefde gelegd in het dienen van de Messias die in zijn huis geboren was, volgens de wet zijn zoon en zoon van David, maar in werkelijkheid zoon van Maria en Zoon van God.
Als we aan iemand het evangelische kenmerk kunnen toekennen van ‘dienen uit liefde’, dan is dat wel aan de heilige Jozef. Hij belichaamt het helemaal. ‘Dienen uit liefde’ is het profiel dat hem uittekent, de glans die hem verheerlijkt. Christus te dienen was zijn leven, Hem dienen in de diepste nederigheid, in de meest totale toewijding, Hem dienen met liefde en uit liefde.

Paulus VI
Preek 19 maart 1966


19-03-2010