Nieuws

18 MRT

Vandaag


   18 maart 2010
   ALLES WORDT OMVAT DOOR HET LEVEN VAN GOD

Heden ten dage is de ontmoeting met Jezus in zijn verlatenheid het sacrament geworden om God in onze wereld te ontmoeten. De tekenen daarvan zijn verlatenheid, onmacht, de afgronden in ons en om ons heen. Wat zich onder deze teken aan ons meedeelt is de liefde van God, die dat alles van binnen uit opneemt en omvormt.
Dat resulteert in een nieuwe capaciteit tot ontmoeting met de mensen, in een nieuwe gemeenschap tussen hen, een nieuwe capaciteit om zich tot de wereld te richten, uitgaande van een nieuwe gemeenschap met God. (…)
Aangezien Jezus alles op zich heeft genomen wat menselijk is, iedere last, iedere schuld ter wereld, is er om die reden niets in de geschiedenis dat buiten het leven van God gebleven is: alles is opgenomen in dit leven van God; alles maakt deel uit van de dialoog tussen de Vader en de Zoon, van de onvoorwaardelijke liefde tussen de Vader en de Zoon.

Bisschop Klaus Hemmerle
Vie per l’unità
Rome 1985, blz. 39, 44


18-03-2010