Nieuws

16 MRT

Vandaag


   16 maart 2010
   NIET STIL BLIJVEN STAAN

Met zijn dood op het kruis en zijn schreeuw van Godverlatenheid heeft Christus de mensen verenigd met God en met elkaar. Daar heeft Hij elke zonde op zich genomen, elk lijden en elke verdeeldheid, en heeft die overwonnen. (…) Ondanks de enorme scheiding van zijn Vader die Hij op dat moment voelde, heeft Hij gezegd: “In uw handen beveel ik mijn geest.” (…)
Zo ook wij: elke keer dat we ons in een lijden bevinden dat lijkt op het zijne, moeten we niet stil blijven staan, niet blijven steken in het trauma, maar er doorheen gaan met liefde. (…)
Eerst daal je af in de diepte van je hart en zeg je tot Jezus in zijn verlatenheid: “U bent mijn enige Alles”. Dan begin je meteen met wat God je het volgende moment vraagt, bijvoorbeeld de mede-mensen lief te hebben met wie je samen bent. (…)
Je kunt echt niet stil blijven staan bij persoonlijke pijn. Alle pijnen van de wereld zijn van ons, want we zijn christenen, dat wil zeggen: wij volgen Christus.

Chiara Lubich
Gesù crocifisso e abbandonato: l’unità si fa stile di vita
Gen’s 29 (1999/4-5), blz. 110-112

16-03-2010