Nieuws

31 JAN

Vandaag


   31 januari 2010
   DE GOD VAN MIJN JEUGD EN VAN MIJN VREUGDE

Er zijn twee hoofdsoorten van bedrog waarmee de duivel jongeren gewoonlijk afhoudt van de deugd.
Het eerste bedrog is aan de jongeren de gedachte in te geven dat het dienen van de Heer zou bestaan uit een leven dat melancholisch is en ver verwijderd van ontspanning en genoegens.
Maar zo is het niet, beste jongeren. Ik wil jullie een methode van christelijk leven aanleren die zowel vrolijk als genoeglijk is. Daarvoor ga ik jullie zeggen wat het ware vermaak en de ware genoegens zijn, zodat jullie samen met de profeet David zullen kunnen zeggen: “Wij dienen de Heer in heilige vreugde, ‘servite Domino in laetitia’. (…)
Het andere bedrog ligt in de hoop op een lang leven met de luxe om je op je oude dag nog te bekeren of op het moment van je sterven. (…) Maar wie kan ons garanderen dat we oud worden? Daarvoor zou je een pact moeten kunnen sluiten met de dood die ons op dat tijdstip wacht. Maar leven en dood zijn in de handen van God. Maar als God jullie een lang leven zou toestaan, hoor dan wat Hij jullie zegt: de weg die een jongere tijdens zijn jeugd inslaat, zal hij vervolgen in zijn ouderdom tot aan zijn dood toe. (...) Als wij dus beginnen goed te leven nu we nog jong zijn, zullen we die goedheid bewaren als de jaren zijn voortgeschreden. Dan zal ook onze dood een goede dood zijn en het begin van eeuwigdurend geluk.

Don Bosco
Opere Edite/2
LAS, Rome 1976, blz. 185-188

31-01-2010