Nieuws

30 JAN

Vandaag


   30 januari 2010
   DE GEEST BRENGT TOT HET WEZENLIJKE

We leven in een tijd waarin de Geest van meerdere kanten bepaalde schema’s lijkt te doorbreken, zoals de gesloten spirituele kringen, kleine werelden die bijna geen verbinding hebben met de concrete, sociaal-historische leefwereld. In een ontwikkelde samenlevingvorm, dat wil zeggen in onderling sterk onderscheiden organismen, zijn mensen gericht op hun specifieke individualiteit en trachten ze hun strikt persoonlijke doeleinden te bereiken. Juist in dit bestaan is de Geest erop gericht om het menselijk schepsel terug te brengen naar de wezenlijke waarde, waaraan God door middel van Jezus absolute prioriteit heeft gegeven: de relatie van liefde-gemeenschap tussen personen onderling, tussen religieuze families, tussen religieuzen en bisdompriesters, tussen de ‘staat van volmaaktheid’ en wat Igino Giordani het ‘proletariaat van de geest’ heeft genoemd. (…)
God is trinitaire gemeenschap, en ten aanzien van de mensen die door Hem geschapen zijn, heeft Hij geen belangrijker doel dan hen samen te brengen in een gemeenschap die lijkt op de zijne.

Silvano Cola
Scritti e testimonianze
Gen’s, Grottaferrata 2007, blz. 56

30-01-2010