Nieuws

29 JAN

Vandaag


   29 januari 2010
   GEEN MACHTSTRIJD

“De ambten en charisma’s zijn noodzakelijk voor de groei van de Kerk, elk volgens de eigen wijze” (Christifideles laici 27). “Herders en gelovigen, allen zijn wij verplicht om deze groei te stimuleren en onophoudelijk de verbanden en broederlijke relaties te voeden met respect, hartelijkheid en samenwerking tussen de verschillende vormen waarin leken zich verenigen” (Christifideles laici 31).
Om deze wenselijke samenwerking werkelijkheid te laten worden en blijven, is nodig dat priesters en leken op Christus zijn gericht en niet op zichzelf. Hun roeping is het om het Rijk van Christus te bevorderen, niet het eigenbelang of dat van hun groep. Ze moeten zich niet in een machtsstrijd gewikkeld voelen.
Het enige belang van de heilige Paulus bestond erin dat Christus werd verkondigd (vgl. Fil 1,15-19). Paulus ontraadde de Korintiërs om te spreken over de partij van Paulus of die van Apollo of van Kefas of van Christus (vgl. 1 Kor 1,10-16). Door middel van gebed, door voortdurende nederigheid en de bereidheid om de wil van God te volbrengen, zal de Heer Jezus aan de priester tonen hoe hij het beste met de leken kan omgaan.

Kard. Francis Arinze
Riflessioni sul sacerdozio
29-01-2010