Nieuws

28 JAN

Vandaag


   28 januari 2010
   DE BAROMETER VAN HET LEVEN

Hoe heet die cohesie die in staat is om het lichaam van de parochie bijeen te houden, dat stukje van de mensheid dat graag verenigd wil zijn in Christus? Iedereen weet het: het is de liefde. Wonderbare gave, onuitsprekelijke deugd!
Ze komt van God; want liefde is zijn mededeling aan de mensen, en ze verbreidt zich van mens tot mens. Als een koninklijke rivier vol zegeningen daalt de goedheid van God uit de hemel neer. Hij heeft de mensen lief en nodigt hen uit om als door een innerlijke impuls elkaar ook onderling lief te hebben.
Dit is de grote grondwet van de Kerk. Ook al is het gemakkelijk om in theorie de liefde te verkondigen, mooi om haar te verklaren, normaal om in haar te geloven, toch is ze in de praktijk zeer veeleisend en moeilijk. Niettemin is ze niet alleen mogelijk en altijd toepasbaar, maar is ze tevens wat ons het meest onderscheidt, de barometer van het kerkelijk leven.

Paulus VI
Aan de parochie van S. Maria Consolatrice
Insegnamenti/2, Vaticaanstad 1964, blz. 1072-1073

28-01-2010