Nieuws

27 JAN

Vandaag


   27 januari 2010
   DIALOOG TUSSEN PRIESTER EN LEKEN

Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft het bevestigd en vele daaropvolgende documenten van het katholieke leerambt hebben het aangepast aan de nieuwe eisen van de tijd: het beginsel van de Kerk als gemeenschap. Dit kan terecht een nieuw enthousiasme opwekken, vooral bij jonge priesters. Maar tegelijkertijd brengt dit principe ook nieuwe moeilijkheden met zich mee, omdat het van de priesters vergt dat ze niet alleen in eenheid met hun bisschop en medebroeders in het dienstambt werken, maar ook met leken. En in gesprek zijn met hen vraagt van de priester dat hij steeds weet te luisteren, iets wat hem niet gemakkelijk valt vanwege gebrek aan vorming tot dialoog en vanwege de gezagsverhoudingen vanuit het verleden.
In dit opzicht zou ik een rijke ervaring kunnen voorleggen, want in de tijd van verbanning waarin de regering mij had verboden om mijn priesterambt uit te oefenen, heb ik geleefd in clandestiene groepen van leken, die door henzelf geleid werden. Een eventueel leiderschap van mijn kant zou politiek gezien gevaarlijker zijn geweest. Zo ben ik ’gedwongen’ geweest de dialoog met leken te leren, en ik heb er ontdekt dat deze dialoog van doorslaggevende betekenis is in het opbouwen van de gemeenschap.

Kard. Miloslav Vlk
Spiritualità del sacerdote diocesano
Gen’s 26 (1996) blz. 13

27-01-2010