Nieuws

26 JAN

Vandaag


   26 januari 2010
   EEN EN DEZELFDE WAARDIGHEID

Er is maar één uitverkoren volk Gods: "Eén Heer, één geloof, één doop" (Ef 4,5); de leden ervan hebben allen dezelfde waardigheid krachtens hun wedergeboorte in Christus, dezelfde genade van het kindschap, dezelfde roeping tot volmaaktheid, één heil, één hoop, één onverdeelde liefde. Er bestaat dus in Christus en in de Kerk geen ongelijkheid vanwege ras of volk, vanwege stand of sekse, want "Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus" (Gal 3,28).
Al is in de Kerk de weg niet voor allen dezelfde, toch worden allen geroepen tot heiligheid en delen allen door de goedheid van God in het voorrecht van hetzelfde geloof (vgl. 2 Pe 1,1). Krachtens de wil van Christus worden sommigen aangesteld tot leraars en beheerders van Gods geheimen en tot herders voor de anderen. Maar toch zijn alle gelovigen werkelijk gelijk wat betreft hun gemeenschappelijke waardigheid en hun gemeenschappelijk werken voor de opbouw van Christus' Lichaam.

Tweede Vaticaans Concilie
Lumen gentium 32
26-01-2010