Nieuws

25 JAN

Vandaag


   25 januari 2010
   DE WET VAN GOD

De vlekkeloze wet van de Heer is de liefde, die niet haar eigen belang zoekt maar dat van de anderen. En ze wordt ’wet’ genoemd zowel omdat de Heer leeft van deze liefde, als wel omdat niemand die liefde kan bezitten dan op grond van zijn gave…
Want wat anders dan de liefde kan in die verheven en zalige Drie-eenheid die verheven en onuitsprekelijke eenheid bewaren? De liefde is dus is een wet, en nog wel een wet van de Heer; het is de liefde die de Drie-eenheid bijeenhoudt en haar omsluit met een band van vrede... En ze is het wezen zelf van God.
Dit is de eeuwige wet, die het heelal schept en regeert.

Bernardus van Clairvaux
De diligendo Deo 12, 35
25-01-2010