Nieuws

24 JAN

Vandaag


   24 januari 2010
   HEILIGHEID IN ELK LEVENSBEREIK

Bijna al degenen die een verhandeling over de heiligheid hebben gegeven, hebben hun onderricht bedoeld voor mensen die zich ver hadden teruggetrokken van het gewoel van de wereld. Of op zijn minst leerden ze een heiligheid die ertoe brengt om de wereld te ontvluchten. Mijn bedoeling daarentegen is onderricht te geven aan hen die leven in de steden, in de gezinnen, aan het hof...
De bij onttrekt honing uit de bloemen zonder ze te bederven; hij laat de bloemen intact en fris zoals hij ze heeft aangetroffen. Ware heiligheid gaat zelfs nog verder, omdat ze niet alleen geen enkel vooroordeel heeft ten aanzien van welke roeping of beroep dan ook, maar deze juist een nog grotere schoonheid en prestige verleent…
Het is een vergissing, zelfs een dwaling, om bij het beoefenen van de heiligheid het militaire leven, de werkplaats van handwerklieden, het hof per prinsen, het huis van gehuwden te willen uitsluiten… Waar we ons ook bevinden, we kunnen en moeten streven naar een volmaakt leven.

Francescus van Sales
Filotea, Inleiding en hfdst. 3, passim

24-01-2010