Nieuws

23 JAN

Vandaag


   23 januari 2010
   DE EEN ZAAIT EN EEN ANDER OOGST

Wie brengt katholieke priesters er toe zich te verenigen, zoveel als mogelijk is, met ambtsdragers en pastores van andere kerkelijke tradities?
Dat is de gekruisigde Christus die in zijn schreeuw van verlatenheid alle scheidingen in de wereld op zich heeft willen nemen, de hele erfenis van onze zonden. Het is omwille van Hem dat we elkaar zoeken, dat we elkaar liefhebben, dat we hopen en niet opgeven als het een wel erg moeilijke onderneming lijkt.
In het hart van de geschiedenis heeft Hij betaald voor elke scheiding in de wereld en ook voor de onze, tussen de christenen. Hij heeft nog niet alle vruchten van zijn immense lijden gezien. Zo is Hij het zelf die ons aanzet om te zaaien, ook al zullen wij zelf niet oogsten.
Hij is het die ons ingeeft om te kijken naar het welzijn van de Kerk die na ons komt. Hij overtuigt ons ervan dat als niemand begint en nie-mand volhoudt, er ook niemand zal zijn die het werk kan afmaken.

Chiara Lubich
Il sacerdote oggi, il religioso oggi
Gen’s 12 (1982/6) blz. 6

23-01-2010