Nieuws

22 JAN

Vandaag


  22 januari 2010
  OPDAT DE WERELD GELOVE

De verdeeldheid die er onder de christenen bestaat, is een schandaal voor de wereld en een obstakel bij de verkondiging van het evangelie. Aan de vooravond van zijn lijden en dood heeft de Heer, omringd door zijn leerlingen, vurig gebeden dat zij één zouden zijn, zodat de wereld zou kunnen geloven (vgl. Joh 17,21).
Alleen door de broederlijke gemeenschap onder de christenen en door de wederzijdse liefde kan de boodschap van de liefde van God voor elke man en vrouw geloofwaardig worden.
Ieder die met een realistische blik kijkt naar de christelijke wereld, zal ontdekken hoe urgent dit getuigenis is.

Benedictus XVI
Tijdens de Goddelijke Liturgie van de H. Johannes Chrysostomus
30 november 2006

22-01-2010