Nieuws

21 JAN

Vandaag


   21 januari 2010
   DE ZIEL VAN DE OECUMENISCHE BEWEGING

Echte oecumene is niet mogelijk zonder innerlijke bekering. (…) Juist daarom moeten wij de goddelijke Geest smeken om de genade van een oprechte zelfverloochening, van nederigheid en zachtmoedigheid in het dienen van anderen, en van broederlijke vrijgevigheid jegens de naasten. (…)
Van de zonden tegen de eenheid geldt het getuigenis van Sint-Jan: "Als wij zeggen, dat wij niet hebben gezondigd, maken wij Hem tot een leugenaar en woont zijn woord niet in ons" (1 Joh 1,10). Wij vragen daarom nederig vergiffenis aan God en aan onze (…) broeders, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
Laten alle christenen eraan denken dat zij de eenheid onder de christenen des te meer bevorderen en tevens in praktijk brengen, naarmate zij hun leven zuiverder afstemmen op het evangelie. (…)
Deze bekering van het hart en heiligheid van leven moeten, samen met persoonlijke en publieke gebeden voor de eenheid van de christenen, beschouwd worden als de ziel van heel de oecumenische beweging en kunnen met recht een geestelijke oecumene worden genoemd.


Tweede Vaticaans Concilie
Unitatis redintegratio 7-8

21-01-2010