Nieuws

20 JAN

Vandaag


   20 januari 2010
   WEDERZIJDS OPBOUWEN

Wij zijn allemaal mensen in vorming
en de werkelijkheid is
dat we elkaar wederzijds opbouwen en heropbouwen.
Maar hoe vaak worden onze menselijke relaties niet bedorven door overhaaste,
partiële en overdreven oordelen.
We zijn ervoor om elkaar te helpen
en moeten het eindoordeel overlaten
aan het goddelijk Geduld.
Een van de grootste beloften
uit het Nieuwe Testament is
dat we worden ontvangen door de liefde van God.
Laten we dan proberen om bedienaars te zijn
van deze ontvangst.

George Herbert
Inviti alla Preghiera, Cincinnati (USA) 1989, blz. 23
20-01-2010