Nieuws

19 JAN

Vandaag


   19 januari 2010

De Kerk dient deel te hebben aan de wereldlijke taken van het menselijk samenleven, niet door te heersen, maar door te helpen en te dienen.
Zij moet aan de mensen van alle beroepen kunnen zeggen wat een leven met Christus inhoudt, wat het betekent ‘te leven voor de anderen’. Vooral zou onze Kerk zich dienen te verzetten tegen de ondeugd van de hybris, van de aanbidding van macht, van afgunst en van zinsbegoocheling, allemaal wortels van het kwaad. Zij zal moeten spreken over de menselijke maat, oorspronkelijkheid, vertrouwen, trouw, volharding, geduld, discipline, nederigheid, soberheid, bescheidenheid.
Ze zal het belang van het menselijk ‘voorbeeld’ niet moeten onderschatten. Haar woorden krijgen diepgang en kracht niet door de ideeën, maar door de ‘voorbeelden´.

Dietrich Bonhoeffer
Resistenza e resa
Cinisello Balsamo 1988, blz. 463-464b


19-01-2010