Nieuws

17 JAN

Vandaag


   17 januari 2010
   HET 'BERAADSCLAGEN' IN DE KERK

De manier waarop de vroege Kerk communiceerde komt onder meer naar voren in de bijvoeglijke en bijwoordelijke bepalingen waardoor die communicatie wordt gekwalificeerd. Zo is er sprake van dat de uitwisseling van de gaven van de Geest dient plaats te vinden “om de gemeenschap op te bouwen” (1 Kor 14,12); zo dient “ieder op zijn beurt te profeteren, zodat allen iets kunnen leren” (1 Kor 14,31); alles dient “fatsoenlijk en in goede orde te geschieden” (1 Kor 14,40); “in alle nederigheid” in de wederzijdse verhoudingen; (…) er dient gegroeid te worden in een lichaam “dat hecht verbonden is en bijeengehouden wordt door de steun van alle gewrichten” (Ef 4,15-16). In de verwoordingen die bij een vermaning of een terechtwijzing horen, moet men “in een geest van zachtmoedigheid” (Gal 6,1) te werk gaan, en de verkondiging van het evangelie dient “in vrijmoedigheid” te gebeuren (Gal 6,20).
Als we deze en andere kwalificaties van de communicatie onderzoeken, zien we enkele constanten naar voren komen: orde, zachtmoedigheid, nauwlettende aandacht, zorgvuldigheid en een zeker organisatietalent om te zorgen dat er geen verwarring en versnippering ontstaat. (…) In dit kader heeft ook het beraadslagen zijn plaats en heeft tot doel om orde te scheppen, eenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, als een hulp om impulsiviteit te overwinnen, ongepaste en bruuske ingrepen te vermijden, alsook het onvermogen om ideeën te verzamelen en met elkaar te verbinden.

Kard. Carlo Maria Martini
Il consigliare nella Chiesa
Al Consiglio pastorale diocesano, 15 april 1989
17-01-2010