Nieuws

16 JAN

Vandaag


   16 januari 2010
   DE 'BESCHAVING' VAN DE GEMEENSCHAP

Uit de Handelingen van de Apostelen kun je opmaken hoe christelijke gemeenschappen die volgens de wetmatigheden van een levend organisme geboren worden en zich vermenigvuldigen, in hun leven één en dezelfde lijn volgen: het beleven van het gebod van Jezus is de bestaansreden voor elke gemeenschap en is het meest nieuwe en originele aspect dat haar onderscheidt van alle andere gemeenschappen.
Heel het pastorale werk van de apostelen zou je onder één noemer kunnen brengen: allen het nieuwe gebod te doen beleven, de synthese van Wet en Profeten: “Dit is het gebod – schrijft Johannes – dat wij van Christus hebben ontvangen: wie God liefheeft, dient ook zijn broeder lief te hebben” (1 Joh 4,21).
Dit is de gemeenschap die de apostelen met Jezus hebben ervaren en waardoor zij als eerste het Rijk van God hebben leren kennen. Hun opdracht zal het zijn om de anderen binnen te voeren in en deelgenoot te maken van deze gemeenschap, omdat dit de oorspronkelijke ‘beschaving’ is die God ons heeft willen doorgeven.

Silvano Cola
Scritti e testimonianze
Gen’s, Grottaferrata 2007, blz. 57
16-01-2010