Nieuws

15 JAN

Vandaag


   15 Januari 2010
   HERDERS EN GELOVIGEN DIE NAAR ELKAAR LUISTEREN

De terreinen van de communio moeten iedere dag meer ontgonnen en uitgebreid worden, en wel op ieder niveau van de structuren binnen de Kerk. Daar moeten de betrekkingen tussen bisschoppen, priesters en diakens, tussen pastores en het gehele volk van God, tussen geestelijkheid en religieuzen, tussen genootschappen en kerkelijke bewegingen duidelijk in het teken staan van de communio. Daartoe moet steeds beter gebruik worden gemaakt van de in het Kerkelijk Wetboek voorziene inspraakorganen, zoals de priesterraad en pastorale raad (...).
De theologie en de spiritualiteit van de communio bevorderen een vruchtbare dialoog tussen pastores en gelovigen (...).
Betekenisvol is de raad die Benedictus gaf aan de abt van een klooster om ook de jongste leden van de communiteit te raadplegen: “Vaak geeft de Heer aan een jonger iemand in wat het beste is.” En Paulinus van Nola spoort ons aan: “Laten we aan de lippen hangen van alle gelovigen, want in ieder van hen ademt de Geest van God.”

Johannes Paulus II
Novo Millennio Ineunte 45


15-01-2010