Nieuws

12 JAN

Vandaag


   12 Januari 2010
   STAD VAN VUUR

Wanneer er in een stad op verschillende punten een vuur zou worden ontstoken, hoe klein ook, maar dat ondanks alle weerstand verder zou branden, dan zou die stad in korte tijd in lichterlaaie staan.
Wanneer op de meest uiteen liggende punten van een stad het vuur zou worden ontstoken dat Jezus op aarde heeft gebracht en dat vuur zou door de inzet van de bewoners de ijzige kou van de wereld trotseren, dan zouden we weldra een stad zien die ontvlamd is in liefde voor God.
Het vuur dat Jezus op aarde heeft gebracht is Hijzelf, is Liefde, die liefde die niet alleen de mens met God verbindt, maar alle mensen met elkaar.
Als zo'n goddelijk vuur brandt, dan is dat een voortdurende triomf van God in mensen die zich aan Hem hebben gegeven en die door hun eenheid met Hem ook verenigd zijn met elkaar.
Twee of meer personen die één geworden zijn in de naam van Christus, die tegenover elkaar zonder omwegen en schaamte het verlangen uitspreken om God lief te hebben en die van de eenheid in Christus hun ideaal maken, vormen in de wereld een goddelijke kracht.
In elke stad kunnen dat soort groepjes ontstaan, bijvoorbeeld in de gezinnen: een vader en een moeder, een zoon en zijn vader, een schoondochter en haar schoonmoeder. Ze kunnen ontstaan in een parochie, in een vereniging, op de scholen, op de kantoren, overal.


Chiara Lubich
Scritti Spirituali/1, Roma 19913, blz. 70

12-01-2010