Nieuws

10 JAN

Vandaag


   10 Januari 2010
   DE KLEINE GEMEENSCHAPPEN VERMENIGVULDIGEN

Span u in om nieuw leven te brengen in elke parochie (…), door kleine groepen of centra te vormen waar de gelovigen Christus en zijn Woord verkondigen, plekken waar het geloof ervaren kan worden, de liefde in praktijk wordt gebracht, de hoop wordt georganiseerd.
Het fenomeen dat de grote stadsparochies zich articuleren in een steeds groter aantal kleine christelijke gemeenschappen, geeft meer ruimte aan een missionair elan dat rekening houdt met de bevolkingsdichtheid, met de sociale en culturele kenmerken, die vaak uitermate divers zijn.
Het is belangrijk dat deze pastorale methode ook een vruchtbare toepassing vindt in de wereld van de arbeid, die vandaag de dag geëvangeliseerd dient te worden met een specifieke, goed doordachte pastoraal. Want vanwege de grotere sociale mobiliteit brengen de mensen een groot deel van hun tijd door op het werk.

Benedictus XVI
Pastoraal congres van het bisdom Rome, 26 mei 2009-12-19


10-01-2010