Nieuws

08 JAN

Vandaag


   8 Januari 2010
   DE CIRKEL GROTER MAKEN

De eerste stap dient altijd uit te gaan van mijzelf (…): zo leven dat de anderen in mij Christus kunnen vinden, zijn liefde, en er door aangetrokken worden. Ik wil de anderen zo benaderen dat zij merken dat ik hen niet ken “volgens het vlees” (vgl. 2 Kor 5,16), niet uit ben op eigen belang of op hulp of goedkeuring, mezelf niet laat leiden door sympathie of antipathie, maar hen ontvang als de Heer zelf.
De anderen moeten kunnen ervaren dat ik leef van Jezus, dat ik meer zijn stem volg dan mijn eigen ideeën of de opinie van anderen. Dan zullen ze zien dat mijn leven gebaseerd is op zijn Woord, op zijn sacramenten, dat ik luister naar wat Hij mij wil zeggen in de getuigen en de gezondenen van de Kerk. En ik zoek Hem vooral daar waar Hij mij het meest heeft liefgehad, namelijk in de moeilijkheden, in de momenten van duisternis, die voor mij ‘het sacrament’ zijn van zijn verlatenheid aan het kruis, van zijn dood.
Vroeg of laat (…) zal ik mensen ontmoeten die zich bij dit leven aansluiten (…), en dat zijn personen die wij niet zelf gekozen hebben. Dan breidt onze kring zich uit en worden er nieuwe cellen gevormd van mensen die verenigd zijn in de naam van Jezus.

Bisschop Klaus Hemmerle
Der Himmel ist zwischen uns, München 19782, blz. 64-65

08-01-2010