Nieuws

07 JAN

Vandaag


   7 Januari 2010
   LEVENDE CELLEN

Als je om je heen kijkt wanneer je door bepaalde steden komt, (…) zou je het testament van Jezus een utopie kunnen noemen, als je niet aan Hem zou denken die ook een wereld zag zoals deze. En die op het hoogtepunt van zijn leven door die wereld overmeesterd leek, overwonnen door het kwaad. (…)
Hij zag de wereld zoals wij haar zien, maar Hij twijfelde niet. Hij bad ’s nachts tot de Hemel boven Hem en tot de Hemel in Hem, Hij, het ware Zijn, het concrete Alles. En buiten op de straten liep het niets dat voorbij gaat.
Ook wij kunnen doen zoals Hij (…). Dan zul je merken dat je niet meer met doffe ogen naar de wereld en naar de dingen kijkt, en dat jij het niet meer bent die kijkt, maar Christus in jou. En Hij ziet weer blinden om licht te geven, stommen om te laten spreken en kreupelen om te laten lopen. Mensen die God binnen en buiten henzelf niet zien, kreupelen die onbewegelijk zijn geworden, onwetend van de goddelijke wil die hen vanuit het diepst van hun hart aanzet tot het eeuwige bewegen dat de eeuwige liefde is.
Je ziet en ontdekt (…) in hen je ware ik, Christus, de ware werkelijkheid van jezelf, en nadat je Hem hebt teruggevonden, verenig je jezelf met Hem in je medemens. Zo breng je nieuw licht in een cel van het Lichaam van Christus, tot levende cel geworden, een vuurhaard van God, die het vuur bevat dat doorgegeven moet worden aan de anderen, en met het vuur ook het licht.

Chiara Lubich
Scritti Spirituali/2, Rome 19972, blz. 161

07-01-2010