Nieuws

05 JAN

Vandaag


   5 Januari 210
   EEN KERK DIE AANTREKKELIJK IS

Als “gemeenschap van liefde” is de Kerk geroepen om de glorie te weerspiegelen van de liefde van God, die gemeenschap is, om de mensen en de volkeren aan te trekken en tot Christus te brengen(…).
De Kerk groeit niet door zieltjes te winnen, maar door “aan te trekken”: zoals Christus “allen tot zich trekt” met de kracht van zijn liefde.
De Kerk is “aantrekkelijk” wanneer ze in gemeenschap leeft. Want de leerlingen van Jezus zullen herkend worden als ze elkaar liefhebben zoals Hij hen heeft liefgehad (vgl. Rom 12, 4-13; Joh 13, 34).

Bisschoppenconferentie van Aparecida (2007)
Slotdocument, 159

05-01-2010