Nieuws

04 JAN

Vandaag


   4 Januari 2010
   EEN 'NIEUW' PASTORAAL PROGRAMMA

Indien wij, geliefde broeders en zusters, werkelijk het gelaat van Christus hebben beschouwd, is het ondenkbaar dat onze pastorale plannen niet door het “nieuwe gebod” dat Hij ons gegeven heeft, zouden geïnspireerd worden: “Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben” (Joh 13, 34). (…)
Communio is de vrucht en de zichtbare uitdrukking van de liefde die ontspringt uit het hart van de hemelse Vader. Ze is in ons hart uitgestort door de Geest die Jezus ons schenkt (vgl. Rom 5, 5), om ons zo “één van hart en ziel” te maken (Hnd 4,32). Door deze liefdesgemeenschap op te bouwen, manifesteert de Kerk zich als “sacrament”, dit wil zeggen als “het teken en het instrument van de innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht.”
Ook in deze nieuwe eeuw zal er veel nodig zijn voor de tocht van de Kerk door de geschiedenis; maar als de liefde (agapè) ontbreekt, zal alles nutteloos zijn.

Johannes Paulus II
Novo Millennio ineunte 42

04-01-2010