Nieuws

03 JAN

Vandaag


   3 Januari 2010
   HET GELAAT VAN DE KERK

Al in de allereerste zin maakt de Constitutie over de Kerk duidelijk dat het Concilie de Kerk niet beschouwt als een in zich besloten realiteit, maar als een werkelijkheid die haar vertrekpunt heeft in Christus: “Het licht der volkeren is Christus, en dit heilig Concilie, verenigd in de heilige Geest, verlangt er vurig naar dat het licht van Christus, dat zijn weerschijn vindt op het gelaat van de Kerk, alle mensen moge verlichten…”
Op de achtergrond herkennen we het beeld dat de kerkvaders voor de Kerk gebruiken: zij is als de maan die zelf geen licht geeft, maar het licht weerkaatst van de zon die Christus is. De ecclesiologie toont zich daarmee schatplichtig aan de christologie. Maar aangezien niemand Christus, de Zoon, op juiste wijze ter sprake kan brengen zonder tegelijkertijd de Vader ter sprake te brengen en niemand op juiste wijze de Vader én de Zoon ter sprake kan brengen zonder het oor te luisteren te leggen bij de heilige Geest, daarom moet de christologie van de Kerk noodzakelijkerwijs verbreed worden tot een trinitaire ecclesiologie (LG 2-4). Spreken over de Kerk betekent spreken over God; alleen dan is het correct.


Kard. Joseph Ratzinger
De ecclesiologie van de Constitutie `Lumen Gentium’ in: Nuova Umanità 22 (2000/3-4), blz. 396
03-01-2010