Nieuws

30 SEP

30 september 2009


   30 September 2009
   ALS JE DE LIEFDE NIET HEBT, MOET JE NIET PREDIKEN

De Heer zendt zijn leerlingen twee aan twee uit om het evangelie te verkondigen en geeft daarmee de twee geboden van de liefde aan, namelijk jegens God en jegens de medemens. Want de liefde kan niet in praktijk worden gebracht als er minder dan twee personen zijn. Niemand beoefent uiteraard de bovennatuurlijke liefde jegens zichzelf, want de liefde moet zich richten op een ander om caritas te worden.
Dit gebaar van de Heer die de leerlingen twee aan twee uitzendt om te prediken, betekent ook, al staat het er niet uitdrukkelijk, dat niemand het ambt van de verkondiging moet uitoefenen als hij geen liefde heeft voor zijn medemens.

Gregorius de Grote
Preken over de evangeliën 17, 1

30-09-2009