Nieuws

29 SEP

29 september 2009


   29 September 2009
   HET EVANGELIE, KRACHT VAN EENHEID

Het pinkstersymbool van de verschillende talen, waarin het evangelie is vastgelegd zoals het door de apostelen werd verkondigd, geeft ook aan dat het evangelie een universele boodschap is, katholiek, en onder alle volken en in alle culturen geleefd en uitgedrukt kan worden.
Vanwege zijn universaliteit is het evangelie onder alle volkeren ook een kracht van eenheid. Deze kracht komt van de heilige Geest, die de eenheid voortbrengt en de verdeeldheid van Babel overwint.
Om deze reden heeft het Tweede Vaticaans Concilie kunnen bevestigen dat “de Kerk in Christus in zekere zin het sacrament of het teken en instrument is van de intieme eenheid met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht” (LG 1). Wij mogen deze roeping en zending van de kerk nooit vergeten.

Kard. Claudio Hummes
Sempre discepoli di Cristo. Milaan 2002, blz. 142-143

29-09-2009