Nieuws

22 SEP

22 september 2009


   22 September 2009
   "LUISTER NAAR HEM!"

Terwijl de evangelies ons van Christus een groot aantal uitspraken bieden, geven ze er maar drie weer van de Vader. Hoe kostbaar zouden die voor ons moeten zijn!
Een daarvan is een raad, de enige raad van de Vader aan zijn kinderen. Met hoeveel oneindig respect als kinderen moeten wij ze opnemen en ze opvolgen met heel onze inzet! Deze raad bevat het geheim van elke heiligheid, is eenvoudig en wordt uitgedrukt in een paar woorden: ”Luister naar Hem” (Mt 17,5), zegt de Vader, terwijl Hij wijst naar zijn beminde Zoon.
Bidden is dus een grote daad van gehoorzaamheid aan de Vader. Zo deed Maria. Het betekent zich aan de voeten van Christus neerzetten om naar zijn Woord te luisteren; of beter: luisteren naar Hem die tot ons spreekt. Feitelijk moeten we niet alleen aandacht hebben voor zijn woorden, maar meer nog voor Hemzelf.
Daarom is het zeer aan te bevelen ons gebed te beginnen met een bladzijde uit het evangelie. Maar die moeten we dan niet lezen als een litteratuurprofessor, maar als een verliefd hart, dat door de woorden van de ontvangen brieven heen luistert naar de hartslag van de geliefde.

Henri Caffarel
Prier 15 jours avec Henri Caffarel. Parijs 2002, blz. 87-88

22-09-2009