Nieuws

20 SEP

20 september 2009


   20 September 2009
   VERSTROOID DOOR TE VEEL ZAKEN

Vaak zijn we in onze pastorale zorg met zo veel zaken bezig dat we daardoor niet in staat zijn om aan alles voldoende aandacht te besteden, opgeslorpt als we worden door al te veel zorgen.
De Wijze (uit Jezus Sirach, nvdr) verbiedt ons dit met de volgende wijze woorden: “Mijn zoon, houd je niet met te veel zaken bezig”.
Wanneer je hoofd verstrooid raakt door zo veel zorgen, ben je niet in staat om aan de verschillende werkterreinen je volle aandacht te geven. Als de werkdruk te groot is, heb je de geestelijke kracht niet meer die voortkomt uit innerlijke concentratie.
Wees er enkel op bedacht goed om te gaan met de werkelijkheid waar je voor staat; vergeet jezelf, breng orde in je vele bezigheden en wees niet bezorgd voor jezelf.

Gregorius de Grote
Regula pastoralis I, 4

20-09-2009