Nieuws

19 SEP

19 september 2009


   19 September 2009
   ZIJN EN DOEN

In ons priesterlijk werk is het niet zo belangrijk wat we doen, maar wat we zijn.
Ongetwijfeld moeten we heel veel doen en niet toegeven aan luiheid. Maar al onze inzet kan alleen maar vruchtbaar zijn wanneer deze uitdrukking is van wat we zijn, wanneer in onze handelingen onze diepe eenheid met Christus naar voren komt en we een instrument van Christus zijn, een mond waardoor Christus spreekt, een hand waarmee Christus handelt.
Het zijn en het handelen overtuigen alleen in zoverre ze werkelijk vrucht en uitdrukking zijn van een zijn.

Benedictus XVI
Tot de priesters van het bisdom Aosta, 25 juli 2005

19-09-2009