Nieuws

16 SEP

16 september 2009


   16 September 2009
   ORDE SCHEPPEN IN JE WERK

Het is waar dat er ogenblikken en situaties zijn die een dringende actie en een onafgebroken tempo vergen.
Maar er zijn ook andere omstandigheden, en het zijn er vele, die ten onrechte als onontkoombaar worden beoordeeld, maar waarin je tijd verliest ten koste van je geestelijk en innerlijk leven (…).
Veel priesterzielen laten zich meeslepen door de stroom van het activisme, onder het voorwendsel dat het plichten zijn, terwijl ze het soms niet zijn, maar dingen die je best zou kunnen nalaten of uitstellen of althans zou kunnen verminderen. In het actieve leven kun je gemakkelijk vervallen in uitersten, die je ten koste van alles zou moeten vermijden. Priesters mogen het gebed zeker niet verwaarlozen, want daarin zullen ze altijd licht vinden en daaruit zullen ze het geneesmiddel verkrijgen voor vele kwalen. Ze moeten Mij op de eerste plaats stellen; maar daarvoor moeten ze orde scheppen in hun werkzaamheden. (…)
Het is ongetwijfeld mooi je helemaal aan anderen te geven, maar alleen nadat je je ziel gesterkt hebt met de werking van de heilige Geest en van Hem zijn zuiverheid, zijn kracht, zijn licht en zijn liefde hebt ontvangen.

Conchita Cabrera De Armida
Sacerdoti di Cristo. Rome 2008, blz. 310-311

16-09-2009