Nieuws

15 SEP

15 september 2009


   15 September 2009
   MARIA BIJ ZICH OPNEMEN

Stervend had Jezus zich tot zijn moeder gewend en wijzend op Johannes had Hij haar gezegd: “Vrouw, zie daar je zoon” (Joh 19,26). Daarna keek Hij naar Johannes en voegde eraan toe: “Zie daar je moeder” (Joh 19,27).
We weten het: in Johannes vertrouwde Jezus op dat ogenblik alle christenen toe aan Maria; maar we kunnen er niet omheen dat Johannes priester was. Daarom hebben de priesters in de persoon van Johannes op die dag van Jezus een wenk gekregen, een uitnodiging, een opdracht om in Maria hun moeder te zien en haar bij zich op te nemen (…).
Maria is bij de priesters thuis. De priesters mogen dit niet vergeten. Maar ook al zouden zij onverhoopt vergeten haar bij zich op te nemen, de moeder van Jezus zal alle eeuwen door nooit vergeten om het verlangen van haar stervende zoon te vervullen. Maria is de uiterst waardevolle hulp die Jezus aan de priesters heeft gegeven voor hun dienst aan de Kerk.

Chiara Lubich
Il sacerdote oggi, il religioso oggi Gen’s 12 (1982) n. 6, blz. 6

15-09-2009