Nieuws

14 SEP

14 september 2009


   14 September 2009
   WAT GOD DOET, DOET HIJ GOED

Schrik niet van wat je allemaal moet dragen. Onze Heer draagt het met jou. Wat de goede God doet, doet Hij goed, en wanneer Hij aan een jonge moeder veel kinderen geeft, wil dat zeggen dat Hij haar waardig oordeelt om ze op te voeden. Het is een teken van vertrouwen van zijn kant. Doe het zo dat je kinderen zich later veel beter herinneren wat ze je hebben zien doen dan wat je hen hebt gezegd.
Jezus, ik verenig mijn pijnen met de jouwe, mijn lijden met dat van jou. Geef mij de genade altijd tevreden te zijn in de situatie waarin je mij hebt geplaatst. Ik zal je heilige naam zegenen en alles wat me zal overkomen.

Johannes Maria Vianney (de “pastoor van Ars”)
Scritti scelti Rome 1975, blz. 99

14-09-2009