Nieuws

13 SEP

13 september 2009


   13 September 2009
   EENHEID IN HET PRIESTERLEVEN

De priesters, die in de zeer vele verplichtingen van hun ambt zijn verwikkeld en erdoor worden opgejaagd, kunnen zich in gemoede afvragen hoe zij hun innerlijk leven in harmonie kunnen brengen met hun uiterlijke activiteit. Deze eenheid van leven kan niet door een louter uiterlijke planning van de ambtelijke werkzaamheden tot stand worden gebracht en ook niet door de praktijk van vrome oefeningen, hoezeer deze ook van nut zijn. De priesters kunnen deze eenheid in hun leven bereiken, wanneer ze in de vervulling van hun ambt het voorbeeld volgen van Christus, de Heer, wiens spijs het was de wil te volbrengen van Hem die Hem gezonden had om zijn werk te volbrengen (...).
Om de eenheid van leven ook concreet te kunnen realiseren, moeten zij al hun initiatieven bezien in het licht van de wil van God.

Tweede Vaticaans Concilie
Presbyterorum ordinis 14

13-09-2009