Nieuws

12 SEP

12 september 2009


   12 September 2009
   HEILIGHEID IN DE EIGEN SITUATIE

Leken denken dat heiligheid bestaat in vurige gebeden, in het houden van preken, in het zich terugtrekken uit de wereld; ze vinden hun voorbeelden in de figuren van priesters en religieuzen uit vroeger tijden. Priesters en religieuzen zien heiligheid in sociale of politieke activiteiten: ze zouden willen wedijveren met de leken. Zo zijn we beland in het rijk van de chaos!
De wereld wordt pas vernieuwd wanneer de mensen heiligheid opvatten als niets anders dan het vervullen van de plichten van de eigen staat.
De arbeider zal heilig worden in de werkplaats, de soldaat zal heilig worden in het leger; de patient zal zich heiligen in het ziekenhuis, de student door zijn studie, de landbouwer in zijn bedrijf, de priester in zijn ambt, de ambtenaar op zijn kantoor. Elke stap vooruit op de weg van de heiligheid is een stap in het offer van de vervulling van de eigen plicht.

Kard. François-Xavier Van Thuan
Spera in Dio! Rome 2008, blz. 25

12-09-2009