Nieuws

11 SEP

11 september 2009


   11 September 2009
   HET NIEUWE VAN HET MYSTERIE

“Pas je niet aan bij de mentaliteit van deze wereld, maar vorm je om door geestelijke vernieuwing, om de wil van God te kunnen onderscheiden, om te weten wat goed is, Hem aangenaam en volmaakt”. Sla geen acht op de schema’s van de heersende cultuur: je moet acht slaan op de dorst en de schreeuw van de mens, niet op het schema van zijn cultuur, waarin hij de dingen die hem prikkelen denkt vast te leggen en dan meent “er te zijn”. Accepteer niet de schema’s van deze wereld, maar vorm jezelf om in een voortdurende metamorfose waarin de heersende categorie de vernieuwing is, een gebeuren dat zich voortdurend voltrekt.
Vorm je om door je manier van inschatten van de dingen te vernieuwen, je mentaliteit, je manier van waarderen, je geweten, zodat je de wil van God weet te onderscheiden. Dan leer je de input te onderkennen die het Mysterie geeft aan het ogenblik van nu, de duw in je rug en in je nieren, de ontroering van je hart, die het Mysterie je door de Geest in het hier en nu geeft. Daardoor krijg je gevoel voor wat echt goed is, voor wat aangenaam is aan het Zijn, wat volmaakt is en overeenkomt met zijn ware gestalte. En daar ga je op in.

Luigi Giusani
Parole ai preti Turijn 1996, blz. 64

11-09-2009