Nieuws

09 SEP

9 september 2009


   9 September 2009
   MAAGDELIJKHEID: RIJK AAN WERKEN

De maagden van beide seksen geven een bewonderenswaardig voorbeeld van deugd aan tegenwoordige en toekomstige gelovigen… Maar alleen de naam ‘maagd’ geeft, als de goede werken ontbreken, nog geen toegang tot het Rijk der hemelen. Want alleen wie echt trouw is, kan gered worden, terwijl dat niet mogelijk is voor degene die alleen in naam trouw is, maar volgens het getuigenis van de werken ontrouw.
Dus laat niemand u verleiden met domme praatjes (vgl. Ef 5,6): de man of de vrouw die de naam van maagd draagt, is daarom nog niet zeker van de eigen redding wanneer geen werken getoond kunnen worden die vol vrucht en lichtend zijn en overeenkomen met de maagdelijkheid. In het evangelie noemt de Heer immers die maagden dwaas die zonder olie en licht buiten moeten blijven, uitgesloten van het Rijk der hemelen, ver verwijderd van de vreugde van de Bruidegom en gerekend onder zijn vijanden. Daarom moet degene die voor de Heer beloofd heeft de kuisheid te bewaren, zich omgorden met elke heilige, goddelijke deugd.

Pseudo-Clemens
Brief aan de maagden 2-3 La teologia dei padri /3, Rome 1975, blz. 398

09-09-2009